Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów

Strona internetowa instytucji: http://www.gops.czernichow.com.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Świadczenia wychowawcze 500 plus

Świadczenie wychowawcze 500 plus

 

Ustawa z dnia 16 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 1851 z późn zm.)

 

RODZINA 500+

 

wprowadza nowy rodzaj świadczenia – świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

 

Świadczenie przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający

 

od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

 

Druki wniosków o przyznanie świadczenia można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie, ul. Strażacka 6/7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • rodzicowi,

  • opiekunowi faktycznemu (osobie, która wystąpiła o przysposobienie dziecka),

  • opiekunowi prawnemu

 na dziecko, które wspólnie z nim zamieszkuje i gospodaruje.

 Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej rodziny, natomiast na pierwsze lub jedyne dziecko, przysługuje jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przewyższa kwoty 800 zł lub 1.200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

 

Ilekroć jest mowa o dziecku należy przez to rozumieć zamieszkujące wspólnie z rodzicem i pozostające na jego utrzymaniu dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

 

Pierwszym dzieckiem jest najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

 

 Dzieci, które ukończyły 18 rok życia niezależnie od tego, czy kontynuują naukę w szkole lub szkole wyższej, jeżeli nadal zamieszkują z rodzicami i pozostają na ich utrzymaniu 
– nie są uwzględniane jako dzieci na które można pobierać świadczenie wychowawcze, jednak mogą stanowić rodzinę w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W takim przypadku, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających swoją sytuację finansową i zawodową będą uwzględniane przy wyliczaniu dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

 

 

 

Rodzinę zgodnie z ustawą stanowią: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

 

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. W przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

 

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie składają wypełniony wniosek bez konieczności dokumentowania sytuacji finansowej. Niezbędne są dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy i członków rodziny tj. np. dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu), wyrok sądu orzekający separację lub rozwód (jeżeli był wydany).

 

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie poza dokumentami wskazanymi powyżej są zobowiązane do udokumentowania sytuacji finansowej i zawodowej rodziny.

 

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Kliś-Kania
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Anna Kliś-Kania
Autor ostatniej poprawki:   Anna Kliś-Kania
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Anna Kliś-Kania
ilość wyświetleń:   1023
data wytworzenia informacji:  05.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  05.04.2018 09:12
data weryfikacji:   29.05.2018 10:04
data ostatniej zmiany:   29.05.2018 10:04 Rejestr zmian